Specifikationer

Installationsplatsen: Brigg, England

Höjd: 62m

D/d: 2250mm / 2000mm