Certifieringar

Utöver nedannämnda certifieringar så har VL Staal a/s ett omfattande certifieringsprogram på området personalcertifiering av svetsare i enlighet med EN ISO 287-1 och EN ISO 1418. Vidare är även alla våra svetsprocedurer godkända i enlighet med EN 15614-1.© Copyright - VL Staal