Kvalitet

Dokumenterad och certifierad kvalitetskvalitetsstyrning i alla led är en viktig del av vår filosofi. Vi ska kunna styra och följa upp den avtalade kvaliteten, från den inledande kundkontakten till färdig levererad produkt och after sales-service.

Ledningssystemet hos VL Staal a/s omfattar som en integrerad helhet både kvalitetsstyrning och miljöledning. Ledningssystemet är certifierat av Det Norske Veritas i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Som en av marknadens ledande skorstensproducenter ligger vi dessutom i framkant när det gäller specifika och produktrelaterade certifieringar som fortlöpande säkerställer och dokumenterar kvaliteten hos våra skorstenslösningar.

Våra godkännanden och certifieringar är omfattande och består av följande:

  • EN ISO 9001 Kvalitetsstyrning
  • EN ISO 14001 Miljöledning
  • EN ISO 3834-2 Kvalitetsstyrning för smältsvetsning av metalliska material
  • EN 13084-7 CE-märkning av cylindriska stålkomponenter i skorstenar
  • EN 1090-1 CE-märkning av stålskorstenar
  • SCC-certifikat (Safety, Healt, Evironmental protection)
  • DIN 18800-7 klasse E Bescheinigung
© Copyright - VL Staal