Ledningssystem

Ledningssystemet hos VL Staal är uppbyggt och implementerat i hela organisationen och det täcker alla kundrelationer och alla relationer gentemot företagets övriga intressenter.

Ledningssystemet är dokumenterat och certifierat i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Kontinuerliga revisioner såväl internt som externt säkerställer att systemet alltid är uppdaterat och matchar krav och behov från kunder och övriga intressenter.

Som ansvarstagande företag med fokus på såväl den interna som den externa miljön utarbetar vi varje år en miljöredovisning med uppgifter om företagets miljöpåverkan, mål och handlingsplaner.

Återkoppling från våra kunder är en mycket viktig del av vår kontinuerliga utveckling av ledningssystemet så att det alltid kan utvecklas med utgångspunkt från konkret mätt kundtillfredsställelse.© Copyright - VL Staal