Specifikationer

Installationsplatsen: Bernburg, Tyskland

Höjd: 3 x 60m

D/d: 3 x 2500mm / 2300mm