Produkter

VL Staal a/s är verksamt inom 3 huvudområden:

Stålskorstenar

Stålkonstruktioner

CNC-bearbetning

Stålskorstenar – design, konstruktion och tillverkning – har sedan starten 1983 varit vår egenutvecklade produkt som vi marknadsför och säljer över hela Europa. Stålskorstenar tillverkas i många storlekar och utföranden med en maximal diameter på 6500 mm och en höjd på upp till +130 m.

VL Staal a/s fungerar som sparringpartner för kunden när det gäller att hitta den optimala skorstenslösningen. Det gör vi i allt från de första trevande stegen under designfasen till val av material och ytbehandling, transport, uppbyggnad, löpande kontroll och besiktning.

Med totalkonceptet – svetsning, bearbetning,ytbehandling – agerar vi strategisk underleverantör av maskinkonstruktioner för en av världens ledande maskinleverantörer inom separatorteknik. På årsbasis framställs 4–500 maskinramar med hjälp av avancerad svetsrobotteknik och stora CNC-styrda bearbetningscentra.

Tack vare vår stora kompetens på området svetsning kombinerat med vår kapacitet att hantera mycket stora ämnen är vi dessutom en betydande underleverantör av delar till vindkraftindustrin, tankar och andra stålkonstruktioner.