CNC-bearbetning

På CNC-styrda fräs- och borrmaskiner har VL Staal a/s kapacitet till bearbetning av mycket stora ämnen – bland de största i Danmark.

Med ämnen som väger upp till 32 ton bearbetas dimensioner i x-y-z på upp till 10 450–2 000–2 500 mm. Fullt integrerat och styrt rundbord möjliggör bearbetning av även mycket stora och komplexa ämnen i en enskild uppställning.

Se ett urval av referenser på området CNC-bearbetning här.