Stålskorstenar

VL-Staal har nästan 30 års erfarenhet av utveckling och konstruktion av fristående, dubbelväggiga stålskorstenar med en statisk bärande kåpa och en isolerad rökgaskanal.

Dubbelväggiga stålskorstenar är i många fall den bästa lösningen eftersom den utvändiga kåpan är avskild från den isolerade invändiga rökgaskanalen. Denna typ av stålskorsten kan fås med flera invändiga rökgaskanaler, allt efter behov. Man kan även få en enkelväggig stålskorsten. Dessa används vanligtvis som frånlufsskorstenar.

Den enskilda stålskorstenen konstrueras och produceras specifikt efter kundens behov och enligt gällande nationell och internationell lagstiftning Stålskorstenar tillverkas i svart eller rostfritt stål i höjd från 6-150 m och med diameter upp till 6500 mm. VL-Staal kan leverera skorstenar i alla höjder. Industri stålskorstenar kan utrustas med stegar för säker uppstigning på höjden, arbetsplattformar, flygvarningslampor samt mätutrustning. Vi monterar även ljuddämpare i skorstenen om det finns lagstadgade bullerkrav eller om kunden har särskilda önskemål om detta.

Vårt produktsortiment omfattar system för alla grenar, och vår anläggning täcker alla behov av skorstenar designade och tillverkade för krävande industriella applikationer inom branscher såsom:
• Stålskorstenar för kraftverk och kraftvärmeverk
• Stålskorstenar för avfallsförbränningsanläggningar
• Stålskorstenar för gasturbiner och dieselkraftverk
• Stålskorstenar för petrokemiska och kemiska fabriker
• Stålskorstenar för pappersbruk och massafabrik
• Stålskorstenar av stål- och mineral kvarnar och glasfabriker
• Stålskorstenar för cementfabriker och tegelbruk
• Stålskorstenar för industrianläggningar
• Stålskorstenar ventilation och ventilationssystem

Stålskorstenar ytbehandlas hos vårt systerföretag Scan-Coat. Industri stålskorstenar ytbehandlas enligt kundens önskemål samt enligt gällande normer. Fördelen med att ytbehandla en stålskorsten är att den får längre livslängd och att löpande underhåll minimeras.